Jesteś tutaj: Bip -> Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Szczecinie jest placówką dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
oraz ze sprzężeniami.

W skład SOSW nr 1 w Szczecinie wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 31
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1
  • Grupa Wychowawcza

Organy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1

  • Dyrektor Ośrodka
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców