Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
  2. Orzeczenie organizacyjne Nr 14/77 z dnia 15 września 1977 r. w sprawie otwarcia Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1
  3. Decyzja Nr 17/0/84 Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie z dnia 27 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1
    w Szczecinie na: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecnie.
  4. Uchwała Rady Miasta Szczecin XLI/867/01 z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
    Wychowawczym nr 1 Szczecinie.
  5. Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXII/420/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Szczecinie.